แด่คุณครู ด้วยรัก

Prayad

16/1/2014
Thai teacher's Day,
To All of My Beloved Teachers,
with Love & Best Wishes.
"คารวะ...ครู-อาจารย์เบิกบานจิต
คุณ.......อุทิศสอนสั่งศิษย์ดังหมาย
ครู........เบื้องต้น-ตลอดไปจนวัยวาย
ด้วยรัก..กาย-ใจนบ เคารพครู"
comments powered by Disqus
  Prayad