....ฉั ต ร ม ง ค ล....

KIRATI

สิริฤกษ์ เกริกถกล ดลพิภพ
ราชสมภพ พระจอมราช ชาติสยาม
พระบารมี ศรีสวัสดิ์ จำรัสงาม
ทั่วเขตคราม แผ่คุ้มเกล้า เหล่าประชา

ขอพระสยามเทวาฯ จงอารักษ์
พรหมพิทักษ์ พระภูมินทร์ปิ่นเกศา
เถลิงราชย์ นำชาติรุ่ง รุ้งศรัทธา
สืบศักดา แห่งขวัญเกล้า ผองเผ่าไทย

สืบพระชนมายุครอง ป้องปกปักษ์
ราชจักรีวงษ์ ธ ทรงให้
ขอปวงเทพ เทพารักษ์ ปกปักษ์ภัย
พระทรงไชย สยามเจ้า จากเหล่ามาร

ขอจงทรง มีพระพลานามัย
โรคาภัย พหลเหตุ เภทไพศาล
จงผ่านพ่าย ภายรุ่งพ้น ร่นวันวาร
ทรงเบิกบาน ในกาลรุ่ง ของพรุ่งวัน

น้อมกรานเกล้า ถวายพร ด้วยกลอนกล่าว
บังคมกราบ พระบาทท้าวฯ เจ้าจอมขวัญ
ขอถวาย พระพรชัยอนันต์
สถิตมั่น เป็นขวัญแคว้น แห่งแผ่นดิน

....
...
913628226353068.jpg

ขอบพระคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต ขอรับ ^_^
				
comments powered by Disqus