๏ อวยพรวันเกิด อัลมิตรา ๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ หวนมาบรรจบแล้ว........อีกครา
วันที่เก้ากรกฎา...............ศกแก้ว
เชิญมิตรร่วมรจนา...........สาส์นส่ง
มอบแด่ผู้เพริศแพร้ว......ชื่อนั้นอัลมิตรา ๚ 

๏ น้อมจิตบริสุทธิ์ตั้ง..........อวยชัย
พุทธองค์ผู้เกริกไกร...........ปกป้อง
พระธรรมสถิตย์ใจ..............เสมออยู่ แม่นา
คุณพระสงฆ์ครอบคล้อง...จิตให้วัฒนา ๚ 

๏ มวลพรหมเทพแห่งฟ้า.....เมืองแมน
ดุสิตสวรรค์แดน................เหล่าไท้
โปรดจงร่วมสวดแสน........บริบท พรเอย
พิสุทธิ์มงคลให้................แม่เนื้อนาบุญ ๚ 

๏ จงมากทรัพย์เปี่ยมล้น....บารมี
ลาภเพิ่มพูนทวี.................ยิ่งล้ำ
ฐานะพรั่งพร้อมศรี...........เกียรติก่อ
ยศศักดิ์ดำรงค้ำ..............เหล่าพ้องวงศ์วาร ๚ 

๏ มีกายใจเปี่ยมล้น........สดใส
ปราศสิ่งโรคาภัย...........ห่มห้อม
มาดหวังมุ่งการใด..........สมดั่ง จินต์เอย
สุขเกษมสันต์พร้อม.......ชั่วฟ้าดินสลาย๚ะ๛
				
comments powered by Disqus