แม่ : A Mother

Prayad

เป็นมากกว่าภรรยาคำว่าแม่
มากกว่าแน่ที่เห็นความเป็นหญิง
ถือกำเนิดลูกรักให้พักพิง
ชีวิตจริงพาเยือนโลกนับโชคดี
แม่ปลุกปลอบยามเหงาทุกเช้าค่ำ
แม่ผู้นำความรักเกียรติศักดิ์ศรี
แม่สอนสั่งผิด-ถูกปลูกชีวี
ราวเรามีแม่คนใหม่ตามวัยวาร
ยามวิตกกังวลแม่คนรู้
ยามอดสูเสียใจเกินไขขาน
แม่รับรู้เห็นใจหาใครปาน
ยามเบิกบานเห็นจิตแม่ติดตาม
แม่ต้องการความรักภักดีมั่น
รักนิรันดร์จากใจฤๅไถ่ถาม
ยิ้มของลูกผูกโยงทุกโมงยาม
ของขวัญงามลูกเป็นหลักรักแม่เอย
A mother is more than just a woman
A mother is more than just a wife
A mother has brought to this world a new born
A mother has brought to this world life
A mother is one with love and honor
A mother comforts you day and night
A mother; a new one every hour
A mother teaches wrong from right
A mother knows when you are worried 
A mother knows when you are joyed
A mother knows when you are sorry
A mother knows just what's inside
A mother needs your love forever
A mother needs to see your smile
There's no better gift for mama
Than her very awesome little child 
(Devon Da Poet)
comments powered by Disqus
  Prayad