อวยพรชัย...ปีใหม่ ๒๕๕๙

ขุนศรี        ดิถีปีใหม่ใจหรรษา                                                              

ระเริงร่าอิ่มเอมเปรมสุขศรี

ขอทุกท่านสำราญบานฤดี                                                                     

เปลี่ยนดิถีแปรผันวันใหม่แทน

 ฤกษ์มงคลวนมาถึงตราตรึงจิต                                            

หวนครุ่นคิดการทำดีมีสุขแสน

จงยึดมั่นขยันสร้างวางหลักแกน                                                         

อย่างแน่วแน่นลงกลางทรวงดวงชีวา

 การกุศลผลทานพ้นผ่านผัน                                   

ร่วมสร้างสรรค์สังคมดีมีไหมหนา

ลองทบทวนชวนคิดผิดถูกมา                                                             

ควรสรรหาข้อบกพร่องการครองตน

 เรื่องหม่นหมองครองใจให้เหือดหาย                  

ไหม้มลายฝากปีเก่าเศร้าสับสน

ยิ้มแย้มแจ่มแจ้งแห่งใจคน                                                              

จงสุขล้นเริงรื่นชื่นเบิกบาน

ฤกษ์ยามดีดิถีเลิศเสริฐพิสุทธิ์                                               

ฟ้าผ่องผุดเสียงนกร้องก้องประสาน

ตะวันยิ้มพริ้มพรายระบายกาล                                                            

เริ่มวันวารเจิดจำรัสพิพัฒน์พลัน

ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สถิตหล้า                                  

เทพเทวาอำนวยชัยให้สุขสันต์

พระทรงหงส์องค์อินทรามาพร้อมกัน                                

เทพสวรรค์ประทานสุขทุกท่านเทอญ

นายทองม้วน  สิงห์ทองห้าว / ร้อยกรอง

 

comments powered by Disqus