เถลิงศกไทย

พี่ดอกแก้ว

 ประเพณีสงกรานต์งานกุศล
 เสริมมงคลบุญญาสร้างราศี
 อีกแสดงกตัญญุตากตเวที
 แก่ผู้มีพระคุณหนุนชีวา


 ความอ่อนน้อมถ่อมกายาครารดน้ำ
 จิตโอนตามพร้อมรับพรสู่เกศา
 การอภัย การให้ด้วยเมตตา
 รินหลั่งมาพร้อมน้ำความฉ่ำเย็น

 ประเพณีสงกรานต์สานสร้างมิตร
 พรั่งพร้อมจิตคลายร้อนผ่อนทุกข์เข็ญ
 ไทยธรรมนำมาร่วมบำเพ็ญ
 กองทรายเด่นถวายวัดจัดแจงกัน

 คำทำนายสงกรานต์มีขานกล่าว
 ถึงเรื่องราวนางสงกรานต์สะท้านขวัญ

ปีนี้เขาว่าแล้งร้ายไล่ฆ่าฟัน

ขอให้สิ่งเหล่านั้นอย่าต้องตรง

 ขอทุกผู้จงอยู่อย่างร่มเย็น
 สิ่งใดควรก็ให้เป็นตามประสงค์
 สิ่งใดร้ายก็เบี่ยงไปจากแวดวง

มีจิตใจมั่นคงต่อความดี


ขออัญเชิญฤทธาอานุภาพ
 สิ่งศักดิ์ป้องปราบภัยวิถี
 อัญเชิญพระบุญญาบารมี

แห่งกษัตริย์คุ้มชีวีพสกนิกร

 ขอความดีที่ทุกท่านได้สรรสร้าง

จงพรูพร่างเป็นน้ำทิพย์คลายพิษถอน
 ให้ชีพเย็นเป็นสุขปราศลุ่มดอน
 เถลิงศกสมบูรณ์พรทั่วกันเทอญ.
				
comments powered by Disqus