พี่จ๋า...

กล่องกลอนไม้ไผ่

น้องสาวอยากงอแงกับพี่..พี่รู้ไหม
อยากให้พี่คอยเอาใจใส่ดูแลฉัน
อยากให้พี่อบรมสั่งสอนกันทุกวัน
น้องสาวรู้สึกอบอุ่นในหัวใจ
พี่จ๋า...พี่เคยรู้ไหม
ว่าทำไมน้องสาวนั้นดื้อหนักหนา
น้องสาวอยากจะอ้อนตลอดเวลา...
ก้อเพราะว่าน้องสาวรักพี่ที่สุดเลย...				
comments powered by Disqus