หวนกลับ

กล่องกลอนไม้ไผ่

ธันวาหน้าหนาวเข้ามาเยือน
นภาหม่นหมองดูมืดมึด
สายลมหนาวพัดเย็นเข้าในจิต
ดูมืดมึดเหมือนดั่งขั้วตะวัน
ทุกแห่งหนใบไม้ปลิวหล่นร่วง
หล่นสู่พื้น อันเย็นอย่างน้ำแข็ง
กิ่งก้านดอกไม้ดูไร้เรี่ยวแรง
ลมพัดแรง จึงร่วงหล่นปลิวไปไกล
ปลายนภาที่กว้างหนักหนา
ดูเย็นเย็น จับใจและเศร้าหมอง
เหมือนขาด เพื่อนรักที่เคยจับจอง
จึงเศร้าหมอง รอวัน หวนกลับมา				
comments powered by Disqus
 • rain..

  29 พฤศจิกายน 2545 07:55 น. - comment id 98431

    เรนขอบอก..นอกบทที่เรนว่า..
    เรนสัญญา..เปนเพื่อน..ม่ายเลือนหาย.
    เรนจาเปน..เช่น..ลมเย็นพัดผ่านกาย.
    เรนจาม่ายตาย..จากเพื่อน..เรนสัญญา.
     เพื่อนคือเพื่อน..ที่เรนรู้..
    เพื่อนเปนผู้.. ที่เรนพบ..ทุกทุกวัน
    เพื่อนที่เรน...อยากรู้จัก..ในความฝัน..
    คือเพื่อนที่ม่าย..ทิ้งกัน..แม้จาต้องทะเลาะกัน.
       โห้ยยย.. เรนบายย..
      แว๊ปค่ะ..
  ..