+++ ครู +++

วฤก

๏ สอนศิษย์สำเร็จพร้อม........พิทยา
ประพฤติเยี่ยงท่านสา-...........ธกล้ำ-
เลิศแล้เทิดบูชา....................ชูท่าน
เหนือกว่าเรือท่าค้ำ-...............ถ่อข้ามธารฝัน ๚
๏ วันครูผู้ศิษย์น้อม...............ประนมกร
มโนกราบผู้เพียรสอน-...........สั่งข้า ฯ
สางเขลาสร่างเมาถอน............เหมือนถอด
กะลาครอบกะโหลกอ้า............ออกให้เห็นแสง ๚
๏ แจ้งวิทย์จึงวิชช์แก้.............วิกล
พาผ่านทางสับสน..................เสื่อมได้
สัมฤทธิ์เพราะผลิตผล............ผู้บ่ม- ...........เพาะนอ
จึงกล่าวประกาศไสร้.............ศิษย์นี้มีครู ๚
๏ รู้วิทย์ประสิทธิไว้...............วิชชา
ประพฤติจริยา......................เยี่ยงชี้
เสมือนนิ้วศิษย์วันทา..........เทิดเกียรติ
ทอดกราบที่เท้านี้..............ประณตแม้นแทนคุณ ๚ะ๛
๑๖ มกราคม ๒๕๕๐				
comments powered by Disqus
 • * * * นางฟ้า ...แสนซน * * *

  16 มกราคม 2550 15:33 น. - comment id 646661

  สิ บ ห ก ม ก ร า เ ทิ ด ทู น 
    พ่ อ แ ผ่ น ดิ น  ภู มิ น ท ร์ บ ร ม ค รู
        2poecg3.jpg
          คุณครูทุกท่าน มีความสุขนะค่ะ คุณวฤกด้วยน๊ะ
 • แม่มดใจร้าย

  16 มกราคม 2550 21:07 น. - comment id 646775

  เข้ามาชื่นชมผลงานค่ะ11.gif
 • สิริน

  16 มกราคม 2550 22:26 น. - comment id 646813

  42.gif42.gif42.gif42.gif42.gif
  
  สองมือประนมกร ขอข้า...บูชาครู
  
  11.gif11.gif
 • ลุงรอง

  18 มกราคม 2550 09:56 น. - comment id 647209

  ครูคือผู้สร้าง       ทำลายล้างพวกกังฉิน
  สร้างฟ้าสร้างแผ่นดิน ให้ระบือด้วยมือครู
  
                       ลุงรอง29.gif
 • ลักษมณ์

  30 มกราคม 2550 00:04 น. - comment id 650615

  เข้ามาชื่นชมงานเขียนครับ
 • ลักษมณ์

  30 มกราคม 2550 00:08 น. - comment id 650616

  เข้ามาเยี่ยมชมงานเขียนครับ
 • ฟา

  19 กุมภาพันธ์ 2551 14:01 น. - comment id 825014

  36.gifว่าแล้วก็ไม่ได้โผล่ไปพบใครเลย เศร้า10.gif แต่ใจก็ระลึกถึงนะคะ