กลอน - กลอนให้ข้อคิด

ช่างเถอะ

เปลวเพลิง

ตอนมอปลายเรียนสายวิทย์-คณิต	
แต่แหม! ดันเลือกผิดไปนิดหน่อย
คำนวณเลขเราก็หลงเข้าดงดอย			
เหมือนยิ่งถอยหลังลงคลองน้ำครำ
	
ฟิสิกส์ก็ยิ่งร้ายเข้าไปใหญ่			
ไม่รู้เรื่อง-เรียนอะไรวันยังค่ำ
สูตรหลากหลายอยากเก่งต้องเร่งจำ		
เราแสนช้ำ-จำอะไรไม่ได้เลย
	
เคมีมีสมการเบิกบานจ้า				
แทบน้ำตาไหลพราก-ไม่อยากเอ่ย
ผสมสาร ตวง ชั่ง ยังไม่เคย			
ยามเกรดเผยนี่ละ-จะเป็นลม
	
โอ้ชีววิทยานั้นขั้นดีหน่อย			
ดลให้ค่อยเริงร่าสง่าสม
ระบบนิเวศ เขตป่า สัตว์ น่าชม			
พอภิรมย์ได้บ้างไม่ห่างไกล
	
ภาษาอังกฤษหรือก็พอไถถู			
การเรียนอยู่ในขั้นออกงานได้
สังคมโลก ศาสนา น่าพอใจ			
เราสอบไม่เคยตกสักยกเดียว
	
ภ				
 1695    0    0    

ฝันไปเท่านั้นเอง

หมวย

ถ้าเพียงเธอมายืนอยู่ตรงนี้- -
ตรงที่ๆฉันยืนอยู่เช่นกัน
มาช่วยกันต่อเติมคืนและวัน
แต่ความจริงแล้ว- -เป็นเพียงฝันไป- -เท่านั้นเอง				
 258    1    0