กลอน - กลอนให้ข้อคิด

ฝนตกกลางใจ

แดดเช้า

 

ใจที่เคยแข็งกร้านผ่านร้าวหัก
อารมณ์เคยแตกรักดั่งไฟเผา
ความรู้สึกลึกลึกผนึกเงา
ถูกกองเถ้าร้าวรันทดมาบดบัง

แผลแห้งเปรอะเกรอะหยากไย่ใครไม่เห็น
อากาศเย็นเยือกล้ำน้ำแข็งขัง
จมจ่อมกับกับดักใจไหวชิงชัง
ไม่อยากฟังความห่วงใยจากใครเลย

แล้วหยาดฝนหล่นโปรยโชยลมพัด
มาเป่าปัดหยากไย่ใจเปิดเผย
พลิ้วสายฝนหล่นร่วงรับขวัญเชย
บำบัดเยื่อฝุ่นที่เคยถูกเถ้ากอง

น้ำแข็งขังก็ละลายเป็นสายน้ำ
หัวใจช้ำถูกเยียวยาหายขัดข้อง
ลบกร้านกร้าวร้าวรานผ่านมุมมอง
โลกใหม่ส่องแสงสว่างกระจ่างใจ

เพราะพบพานใครสักคนบนชีวิต
ล้างสิ่งผิดผ่านผันดั่งวันใหม่
โปรยสายฝนหล่นร่วงช่วงวันวัย
วาดหวังให้เดินหน้ากล้ามั่นคง
				
 874    6    0    

แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ

กวินทรากร


อินทรวิเชียรฉันท์๑๑
โอ้ไทย สถานทูต................วรสูทธิเกรียงไกร
ถูกเดน เขมรใจ................ระยำจุด พระเพลิงผลาญ
ก่อเรื่อง กระเดื่องเหตุ........ทุกขเวทนาการ
คือสัตว์ ดิรัจฉาน................ฤดิไร้ มโนธรรม
พวกเวร เขมรถ่อย............สติต้อย บ่ค่อยยำ-
เกรงใน อำนาจกรรม........และสำเริง สำราญเลว
ชาติแห่ง แมลงเม่า............ขณะเข้า  เลบง เปลว-
ไฟลุก จะแหลกเหลว.........เพราะมิรู้ ประมาณตน

อภิธานศัพท์
วร แปลว่า งาม เลิศ / สุทธิ แปลว่าดี 
วรสูทธิ = วรสุทธิ ในที่นี้แผลงสระอุ เป็น สระอู แปลว่า ดีและงาม
เดน = เศษ , สิ่งที่เหลือ มักพูดรวมเป็น เศษเดน
ดิรัจฉาน = เดรัจฉาน 
ทุกขเวทนาการ				
 1657    0    0