สังคหวัตถุธรรม เครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่น

ปลายตะวัน

pojinban.jpg
สังคหวัตถุแผ้ว        ผ่องธรรม
สี่ประการกุศลกรรม    ก่อเกื้อ
คือเครื่องยึดเหนี่ยวนำ   มิตรภาพ
น้ำจิตน้ำใจเอื้อ       โอบอุ้มพิภพสถานฯ
(1.ทาน )
ทานคือเสียสละแม้น    ทรัพย์ตน
ละละโมบฉ้อฉล       ชั่วช้า
มิหวังเพื่อพึงผล       เพียงประโยชน์ ตนเฮย
พลีทรัพย์ ณ เมื่อหน้า   เมื่อนี้สุขสนองฯ
(2.ปิยวาจา)
ปิยพจน์โอษฐ์เอื้อน     วจี
อดหยาบหยามพาที    อวดอ้าง
เว้นส่อเสียดเสียศรี     ทุศีลบาป
สานสืบสัมพันธ์สร้าง    มิตรแม้นโลก-สวรรค์
(3.อัตถจริยา)  
บำเพ็ญสงเคราะห์ให้    แก่ชน
รู้ช่วยบำเรอผล        โลกหล้า
ยังประโยชน์ทุกหน     ทุกแห่ง
คนย่อมใคร่คบค้า      ครึกครื้นทุกสมัยฯ
(4.สมานัตตตา)
ประพฤติดีแต่ต้น      จนปลาย     
สม่ำเสมอใจกาย      ทั่วถ้วน
ละเว้นอัตตาคลาย     อคติ
รู้ตริรู้ตรองล้วน       โลกนั้นสรรเสริญฯ

นรชนแลโลกนี้        อนิจจัง 
เงาบาปเงาบุญบัง     บ่มไซร้
ชาติภพย่อมสิ้นสัง-    ขารที่ สุดนา
บังบาปเบิกบุญไว้      บ่มบ้างบ่เสียหลายฯ
หมายเหตุ 

สังคหวัตถุธรรม หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น 
ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 
มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 
1. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตน
  เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว 
  ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ 
  ไม่เห็นแก่ตัว เราควรคำนึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ 
   มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะนำติดตัวเอาไปได้
2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ 
  ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับกาลเทศะ 
   พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง 
   เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น
   วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์
   ดังต่อไปนี้
   -เว้นจากการพูดเท็จ
   -เว้นจากการพูดส่อเสียด
   -เว้นจากการพูดคำหยาบ
   -เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 
3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 
4. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 
  คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล 
  รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่น
				
comments powered by Disqus
 • มณีจันทร์

  5 ตุลาคม 2550 18:59 น. - comment id 765753

  สาธุ29.gif
 • ช่อแก้ว

  5 ตุลาคม 2550 18:33 น. - comment id 765757

  เรียนคุณปลายตะวัน
     อ่านโคลงของปลายตะวันแล้วฝันเฟื่อง
  จิตรุ่งเรืองใฝ่ธรรมล้วนคำสอน
  ขอยึดเป็นแนวทางอย่างแน่นอน
  จะสังวรมาประทับไว้กับใจ
 • มายอามีน

  5 ตุลาคม 2550 19:24 น. - comment id 765784

  สาธู้....... 
        พี่ปลายตะวันสู้ๆ 4.gif6.gif8.gif11.gif
 • bananaleaf

  5 ตุลาคม 2550 19:40 น. - comment id 765795

  อนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ หลวงพี่อัง
  นอนดึกบ่อยๆ ระวังตื่นบิณฑบาตไม่ทันนะเจ้าคะ
  ว่าง ๆ จะนำถ่านนาฬิกาปลุกไปถวายเจ้าค่ะ
  
  31.gif
 • แสงเหนือ

  5 ตุลาคม 2550 19:46 น. - comment id 765798

  เรียนคุณปลายตะวัน
  
    โคลงบัณฑิตดุจชี้      ชูสวรรค์
  ใช่อยู่พ้นเกินฝัน       สุขแพร้ว
  เพียงเราเผ่าผองพันธุ์    มนุษย์โลก นี้เฮย
  สงเคราะห์เหมาะมั่นแล้ว  สุขแม้ แข่งสวรรค์ ฯ
  
  11.gif6.gif
 • ยาแก้ปวด

  5 ตุลาคม 2550 20:58 น. - comment id 765822

  45.gif
  
  วิตก วิจารยณ์ ปิติ สุข เอภัคคตา(?)...
  ปล่อยวาง...ปล่อยวาง..
  
  29.gif29.gif29.gif6ez1mr4.gif
 • พิมญดา

  5 ตุลาคม 2550 21:31 น. - comment id 765861

  สาธุ...29.gif29.gif29.gif29.gif11.gif29.gif36.gif
 • อาราเล่

  5 ตุลาคม 2550 22:18 น. - comment id 765890

  TN_atoon57.GIF
  
  ดีจ้า คุณ ปลายตะวัน
  
  พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว
  
  อา มิ ตา พุท  
   
  ยุบหนอ พองหนอ 
   
  หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ 
  
  เฮ้อ !!!ป ล ง ....( ถอนหายใจ )
  
  TN_ctoon02.GIFTN_ctoon23.GIFws4d8.gif
 • นกยูง

  5 ตุลาคม 2550 22:34 น. - comment id 765898

  53.gif53.gif
  สวัสดีค่ะ   ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
  เยี่ยม ขอบคุณคุณมากที่ได้นำเสนอหลักธรรม
  ที่เป็นที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจขึ่งเป็น
  ประโยชน์สำหรับคนที่มีความทุกข์อีกหลายคน
  ในรูปณานสี่
  ขั้นปฐมณานมีองค์5คือ
   วิตก วิจารณ์ ปิติ สุข เอกัคคตา ปล่อยวาง
  ปลายขิวิต หนิไม่พ้น....
     ส้ตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 • ดิออร่า

  5 ตุลาคม 2550 22:45 น. - comment id 765906

  สวัสดีจ๊ะนายปลาย
  
  29.gif29.gif ไม่ค่อยได้เข้ามาเจอกันเท่าไร ตอนนี้ต้องว่าคอมหน้าเตียงแล้ว คงเจอกันหน้ากลอนง่ายขึ้น สบายดีนะจ๊ะ
  
  
  31.gif
 • white rose.

  5 ตุลาคม 2550 23:49 น. - comment id 765942

  แวะมาชื่นชมผลงานค่ะ...11.gif
 • แมวแต้ม

  5 ตุลาคม 2550 23:51 น. - comment id 765943

  12.gif29.gif59.gif12.gif
 • กชมนวรรณ

  6 ตุลาคม 2550 08:14 น. - comment id 765984

  1.gif11.gifมารับธรรม เช้าๆ อย่างนี้ วันนี้คงสบายใจทั้งวัน อนุโมทนา นะค่ะ29.gif29.gif
 • ทะเลใจ

  6 ตุลาคม 2550 10:46 น. - comment id 766039

  คนไม่ค่อยได้ไปวัดแบบเอม ได้อ่านธรรมะจากที่นี้บ้างก็รู้สึกดีค่ะ
  
  เพราะอย่างน้อยน้อยก็รื้อฟื้นความทรงจำเก่าเก่า
  
  ตั้งแต่ทำงานมาจากที่เคยติดตามอาจารย์ไปทำบุญงานบุญบ่อย ๆ 
  
  ตอนนี้แทบจะไม่ได้ไปไหว้พระที่ไหนเลย 
  
  ที่ไปบ่อยสุดคงเป็นวัดหลวงพ่อโสธร เพราะถ้าแวะไปหาน้องชายก็ต้องเลยไปไหว้แทบทุกครั้ง
  
  แต่ก็ไม่ได้ไปนั่งฟังเทศก์เหมือนสมัยก่อนก่อนค่ะ11.gif
 • ชีวินมธุรา

  6 ตุลาคม 2550 19:36 น. - comment id 766221

  สวัสดีค่ะ
  สาธุ ด้วยคนค่ะ บวชเมื่อไรบอกนะคะ
  จองพุ่มไตรบวชค่ะ
  
  รักษาสุขภาพค่ะ
 • *..ปานฝัน*..

  6 ตุลาคม 2550 19:59 น. - comment id 766232

  ไม่ได้คุยกันซะนานน่ะ คุณปลายตะวัน
  คงสบายดีน่ะคะ
 • ผู้หญิงไร้เงา

  6 ตุลาคม 2550 23:55 น. - comment id 766386

  ผลงานงามเหลือหลายค่ะ
  
  ชื่นชมในผลงานนะค่ะ
  
  36.gif
 • **ฝนเองจ้า**

  7 ตุลาคม 2550 02:31 น. - comment id 766441

  อาเมนตาพุทธ ค่ะคุณปลายตะวัน...
  แงงงง 
  ถ้านำหลักธรรมทั้งหลายที่คุณปลายตะวันกล่าวถึง
  มาสอบแข่งขันฝนคงสอบตก อ่ะค่ะ
  แงงงงง
  
  51.gif51.gif51.gif11.gif36.gif59.gif59.gif
  สอนใจดีมากค่ะ คุณปลายตะวัน ขอบคุณค่ะ ที่ผลิตผลงานสรรสร้างสังคมที่ดีๆๆมาให้อ่านกัน ขอบคุณค่ะ
 • จิตรำพัน

  7 ตุลาคม 2550 06:49 น. - comment id 766471

  สวัสดีค่ะคุณปลายตะวัน11.gif
  
  จิตรำพันเข้ามาเตือนสติตนค่ะ ช่วยเตือนบ่อยๆ ก็ดีนะคะ 62.gif62.gif
  ช่วงนี้งานยุ่งค่ะ เหนื่อยมาก เดินทางตลอด 10.gif
  ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ 36.gif36.gif36.gif
  ด้วยความเคารพจากบริสุทธิ์ใจ36.gif16.gif
 • เฌอมาลย์

  7 ตุลาคม 2550 07:54 น. - comment id 766496

  29.gif29.gif29.gif
  
  สาธุค่ะ
 • รอยคำ

  8 ตุลาคม 2550 20:27 น. - comment id 767576

  1.gif
  เข้ามาปรากฎตัวเป็นลายลักษณ์อักษรก็เป็นนะคะ 13.gif
  
  ชอบบทนี้จริงๆ
  ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับความสงบอันพึงมี พึงเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่จะมี จากการเอาหลักธรรมที่แนะนำนี้มาใช้ให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น
  
  หลายหน ที่คนเรามักจะทราบอะไรอยู่แล้วเสมอ
  แต่จะเลือนๆ ไม่เคร่งครัด ปล่อยปละไปบ้าง เมื่อไม่มีสิ่งเตือนใจย้ำ
  
  เพื่อนที่ดี ..คนโตๆสอนให้เรียกว่า ..เป็นการคบบัณฑิต..
  คุณปลายฯ คงจะเป็นเพื่อนประเภทนี้แน่แล้ว
  
  สบายดีนะคะ
 • อภิชญา

  2 กุมภาพันธ์ 2551 20:53 น. - comment id 818615

  สาธุ29.gifสงบสติอารมณ์19.gifแบบนี้หรือ67.gifแบบนี้