....อันกลอนไทยใช่จะไร้ในคุณค่า

"เพชรสังคีต"

....อันกลอนไทยใช่จะไร้ในคุณค่า
จำเรียงถ้อยร้อยกานท์สำราญรื่น
รวยระรินกลิ่นเกสรเมื่อค่อนคืน
ปานดื่มกลืนชื่นทิพวารี
อันกลอนไทยใช่จะไร้ในคุณค่า
ด้วยงามกว่ามรกตที่สดศรี
ดังบุหลันทรงกลดหมดราคี
ราวมณียอดมงกุฏผุดพริ้งเพรา
ชโลธรกลอนกานท์เข้าซ่านฝั่ง
ระลอกแก้วแววหวังครั้งเงียบเหงา
พลันสะท้านสุขสันต์ไม่บรรเทา
สรรพสิ่งโศกเศร้ากลับเย้ายวน
อารมณ์รักหักอารมณ์อาลัยหาย
ร้อยกรองกลายความช้ำเคยกำศรวล
แปรเปลี่ยนปิ้มปางตายคลายคร่ำครวญ
สุขสำรวลยวนเย้าเข้าฉับพลัน
เพียงพิมานผ่านฟ้าจินดารัตน์
เพียงประภัสสร์อักษราค่าสวรรค์
เพียงอมฤตอิศราธาราจันทร์
เพียงแดนฝันอันสมรมณีย์
เพียงเจ้าฟ้าสุราฤทธิ์ประสิทธิสุข
เพียงดวงมุขเม็ดงามอร่ามศรี
เพียงหิ่งห้อยร้อยผองคล้องฤดี
เพียงนวรัตนามณีทวีแวม
อันกลอนไทยใช่จะไร้ในคุณค่า
งามยิ่งกว่าเพชรพรรณสรรแต่งแต้ม
งามยิ่งกว่าดาราคราเดือนแรม
เชิญเถิดท่านจารแจร่มจำเรียงกานท์ ฯ				
comments powered by Disqus
 • Darkness_Hero

  21 มิถุนายน 2551 14:29 น. - comment id 864191

  สุดยอดศิลปะแห่งภาษา
  ร้อยวาจาผ่านสายป่านตัวอักษร
  ตกแต่งแต้มให้งามจนเป็นกลอน
  จะโอนอ่อนหรือแข็งกร้าวก็งดงาม
 • กิ่งโศก

  21 มิถุนายน 2551 11:59 น. - comment id 864268

  เห็นด้วยอย่างยื่ง...29.gif29.gif29.gif29.gif36.gif36.gif36.gif
 • ช่ออักษราลี

  21 มิถุนายน 2551 12:12 น. - comment id 864277

  ๏ พลิ้วลมโชยกลิ่นกล่อมล้อมกอหญ้า
  พวงลัดดาบานเบ่งเปล่งเครือเถา
  สร้อยอักษรขจรไหวในลำเนา
  กลีบจักเคล้าวลีฟ้ามาโปรยดิน
  
  ๏ หอมบุปผามาลัยในโลกหล้า
  ไม่หอมกว่าภาษาสรรค์วรรณศิลป์
  โชยละมุนไหลล่วงจากดวงจินต์
  ขจรกลิ่นหอมหวานบนลานกลอน
  
  ๏ ลายสือไทยไหวพลิ้วดั่งริ้วเมฆ
  งามราวเสกสวรรค์สู่บรรจถรณ์
  ดอกสร้อยศิลป์ผลิช่ออรชร
  เรณูกลอนปลิวฟุ้งรุ้งกวี
  
  ๏ อิ่มไหนเล่าเท่าอิ่มทิพยรส
  ยามเสพบททุกตอนอักษรศรี
  ดั่งเสวยสวรรค์อันรุจี
  ชั้นกวีเพริศแพร้วแก้วกรองกานท์
  
  ๏ ร่ายสำเนียงสังคีตคำทำนองเสนาะ
  หวานไพเราะดุจคนธรรพ์นั้นวาทย์ขาน
  พลิ้วจังหวะฉันทลักษณ์กล่อมสำราญ
  บนวิมานลานกรองของกลอนไทย
  
  ๏ บรรเลงถ้อยร้อยรักวาดจินตนา
  ฤๅ กำสรวลครวญอุราพิลาปไหน
  บ่มความคิดปรัญชามาแทรกใน
  วากย์วิไลตามครรลองทำนองกานท์
  
  ๏ ชนรุ่นหลังพึงสังวรให้ตระหนัก
  สำเหนียกรักษ์รักษาไว้ให้สืบสาน
  วัฒนธรรมบ่มภาษามาช้านาน
  จนแตกฉานถักถ้อยเป็นร้อยกรอง
 • ไหมไทย

  21 มิถุนายน 2551 17:32 น. - comment id 864462

  อักษรกลอนไทยงามและมีคุณค่าเสมอค่ะ
  
  36.gif
 • รัมณีย์

  21 มิถุนายน 2551 19:06 น. - comment id 864487

  กลอนไทยไม่ไร้ค่าจริง ๆ ครับ 
  แต่งกลอนได้เพราะจังครับ
  
  1.gif1.gif1.gif