+++ แก้กรรม ? +++

วฤก

๏ กรรมเวรฤๅว่าเว้น.......วางไฉน
กรรมอาจฤๅแก้ไข............ข่มร้าย
กรรมครั้นส่งผลใด...........ได้ก่อ....ก่อนนา
กรรมชั่วชั่วผลย้าย...........อย่างได้ฤๅดี๚
๏ จึงมีธรรมท่านแจ้ง.......แจงประจักษ์
หิริหากตระหนัก...............ตรึกน้อม
โอตตัปปะเป็นหลัก..........ล้อมจิต....ใจแล
แรงบาปฤๅจักพร้อม........พร่าให้ใจถลำ๚
๏ คิดทำบุญไถ่ล้าง..........ลบบาป
บุญไป่ไปกำซาบ.............เกาะซ้ำ
กลบเชื้อช่วยกำราบ........แรงส่ง	...สนองนอ
ซึ่งบาปบุญต่างก้ำ............ต่างก้อนย้อนผล๚
๏ จึงคนประพฤติพร้อม..พระธรรม
ศีลสถิตในจิตนำ.............แน่แท้
หิริโอตตัปปะงำ...............งัดบาป...กรรมพ่อ
แล้วจักมีฤๅแก้.........แกะเงื้อมกรรมสนอง๚ะ๛
วฤก : ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒				
comments powered by Disqus
 • โคลอน

  25 กุมภาพันธ์ 2552 10:04 น. - comment id 955298

  ถ้ามนุษย์ไม่ละอายหรือเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็คงยากที่จะปลูกฝังสิ่งที่ดีนะคะ29.gif36.gif
  
  ระลึกถึงเสมอค่ะ11.gif36.gif
 • ดอกบัว

  24 กุมภาพันธ์ 2552 19:39 น. - comment id 955317

  R511-12.gif36.gif46.gif
 • แก้วประภัสสร

  24 กุมภาพันธ์ 2552 19:58 น. - comment id 955322

  29.gif29.gif41.gif41.gif
  ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งใด นอกจากพยายามทำจิตให้ผ่องใสทุกวันเจ้าค่ะ
  ชื่นชมด้วยใจจริง เขียนได้ดีมากค่ะ
  36.gif36.gif11.gif
 • ฟา

  24 กุมภาพันธ์ 2552 22:16 น. - comment id 955402

  สาธุค่ะพี่วฤก36.gif
 • บนข.

  25 กุมภาพันธ์ 2552 07:59 น. - comment id 955459

  พูดถึงเรื่องกรรมเป็นเรื่องลึกซึ้งพอสมควร กรรม คือการกระทำ การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมก่อให้เกิดผลตามมาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามกฏเหตุ/ผล และผู้กระทำคือผู้รับผลแห่งการกระทำนั้นโดยมิอาจหลีกเลี่ยง...59.gif
 • somebody

  25 กุมภาพันธ์ 2552 10:46 น. - comment id 955513

  เคยคิดว่ากรรมจะแก้ไม่ได้นะคะ
  แต่ทำให้กรรมหนักเป็นกรรมเบาได้
  ด้วยการบำเพ็ญและทำบุญค่ะ
  ไม่รู้ว่าคิดถูกรึเปล่านะคะ
  29.gif36.gif36.gif36.gif
 • เฌอมาลย์

  26 กุมภาพันธ์ 2552 14:51 น. - comment id 956349

  มารับธรรมค่ะ36.gif