... ปราบพยศ ...

วฤก

71horse.jpg
๑ 
๏ ผาดโผนโจนเผ่นเต้น....................ตื่นตน 
ม้าป่าวิ่งวนรน...................................เร่งลี้ 
แผลงศรสู่เวหน................................สุดเหนี่ยว......น้าวนอ 
แรงเร่งพาชีชี้...................................เช่นแม้นแรงศร ๚ 
๒ 
๏ อัสดรมิผ่อนร้อน...........................แรงพยศ 
กรากเหนี่ยวเกี้ยวกรกด...................กล่อมไว้ 
ม้าสลัดจะลัดลด...............................แรงผ่อน....เพลาฤๅ 
ลองสื่อใจใส่ไซร้...............................ส่งล้างแรงผยอง ๚ ๛				
comments powered by Disqus
 • โสตถิเทพ แสวงประเทือง

  6 เมษายน 2545 22:32 น. - comment id 44593

  อาชาไนยหนึ่งผู้       โผนพยศ
  ตรวนเชือกฤาอาจสะกด กื่อได้
  สุดเรี่ยวสุดแรงลด     เหลิงสยบ
  สัจจธรรมธรรมชาติไซร้  สิ่งนี้ธรรมดา