๏ ค้ น พ บ - ค ว า ม จ ริ ง

อัลมิตรา


   ๏  เ ยื อ ก เ ย็ น อ ย่ า ง เ ป็ น สุ ข 
   ป ร า ศ จ า ก ทุ ก ข์ อั น ถั่ ง ถ ม
   ม อ ง ฟ้ า น ภ า พ ร ห ม
   แ ล้ ว ชื่ น ช ม เ ดื อ น ด า ร า
   ส า ร พั น ค รั้ น สุ ข เ ศ ร้ า
   สิ่ ง ที่ เ ร า เ ฝ้ า โ ห ย ห า
   ป ล่ อ ย ว า ง บ้ า ง ค รั้ ง ค ร า
   ลื ม อ่ อ น ล้ า แ ล ะ ท ร ม า น
   ห ล า ก ห ล า ย เ รื่ อ ง ห น ห ลั ง
   สุ ข ส ม ห วั ง ที่ เ ค ย ผ่ า น
   พ่ า ย แ พ้ ทุ ก ข์ ท น ท า น
   ทุ ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ใ ช่ ยั่ ง ยื น 
   ล้ ว น เ ป็ น เ ช่ น ป ร า ก ฏ 
   สุ ด กำ ห น ด อ้ า ง อ ย่ า ง อื่ น
   ขื่ น ข ม แ ล ะ ช ม ชื่ น 
   ห ลั บ เ พื่ อ ตื่ น พ บ "ความจริง" ๚ะ๛
				
comments powered by Disqus
 • ปรางทิพย์

  2 สิงหาคม 2552 22:20 น. - comment id 1022378

  ยินดีด้วยนะคะ
  พบหนทางแสวงหาความสุข
  เดินสายกลางค่ะ
  36.gif36.gif
 • อัลมิตรา

  2 สิงหาคม 2552 21:29 น. - comment id 1022394

  
  คนมีความสุขไม่จำเป็นต้องเป็นเศรษฐี
  คนมีความสุขไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งกล้าสามารถ
  คนมีความสุขไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาสูงๆ
  แต่คุณสมบัติของคนที่มีความสุข คือคนที่รู้จักทำใจให้เป็นสุขนั่นเอง
  
  
  มิตรภาพตราบสิ้นฟ้า 
 • อรุโณทัย

  2 สิงหาคม 2552 21:31 น. - comment id 1022397

  มาศึกษาความจริงที่ปรากฏ
  ที่กำหนดชีวิตสรรพสิ่ง
  มาศึกษาธรรมะไม่ประวิง
  หมายสุขยิ่งแห่งภพอนาคตกาล
  
  สวัสดีครับ
  ขอบคุณที่เขียนกลอนดี ๆ ให้อ่าน ครับ
 • เฌอมาลย์

  2 สิงหาคม 2552 21:47 น. - comment id 1022401

  ทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะ
  ใจสงบ พบสุข
  ถือก็หนัก วางก็เบา
  พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ แค่นี้ก็สุขแล้ว
  
  ตอนนี้เริ่มปลงอนิจจังบ่อยจังนะคะ อิอิ40.gif11.gif
 • ก่องกิก

  2 สิงหาคม 2552 21:55 น. - comment id 1022405

  ค้นพบแล้วนะครับ...
  โมทนาด้วยครับ....36.gif
 • รัมณีย์

  2 สิงหาคม 2552 22:41 น. - comment id 1022422

  พอดีได้อ่านข้อความของพี่อิม
  เลยเกิดความคิดเพิ่มขึ้นมาครับ
  ผิดถูกประการใดขออภัย
  และขอคำชี้แนะด้วยครับ
  
  
  คนมีความสุข
  ถ้ามีทรัพย์มาก เป็นเศรษฐี
  และใช้ทรัพย์เพื่อลดทุกข์ของผู้อื่น
  คนมีทุกข์ก็อาจจะน้อยลง
  คนมีสุขก็อาจจะเพิ่มขึ้น
  
  
  คนมีความสุข
  ถ้าเก่งกล้าสามารถ
  และใช้ความเก่งกล้า สร้างตัวอย่างดี ๆ
  ที่จะหาวิธีสร้างความสุขแก่ผู้คน
  ก็จะมีคนที่มีความสุขตามมาเพิ่มขึ้น
  
  คนมีความสุข
  ถ้ามีการศึกษาสูง ๆ
  และใช้ความรู้ เพื่อแนะนำคนให้มีความสุข
  ก็จะมีคนมีความสุขที่ช่วยกันแนะนำกันสู่ความสุข
  
  คนมีความสุข
  ถ้าสามารถยังคนให้มีความสุข
  และเพิ่มคนที่มีความสุขมากขึ้น ๆ
  โลกนี้คงจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข
  
  
  4.gif6.gif4.gif
 • ฤกษ์(ไม่ได้ล๊อกอิน)

  3 สิงหาคม 2552 00:10 น. - comment id 1022439

  ยังไม่ใช่หรอกที่บอกมา ถ้าจะพบกับความจริง ต้อง ดูทีวีผ่านดาวเทียมช่อง D station
  รายการความจริงวันนี้ของเสื้อแดง อิอิ ถึงจะพบความจริง
 • อนงค์นาง

  3 สิงหาคม 2552 09:12 น. - comment id 1022554

  ดีใจด้วยค่ะที่ค้นพบแล้ว
  36.gif
 • ลุงเอง

  3 สิงหาคม 2552 09:30 น. - comment id 1022568

  1.gif สวัสดีเจ้าอิม 1.gif19.gif20.gif20.gif19.gif20.gif คนมีความสุขต้อง 
  "ลุงแทน" เพราะยิ้มได้ทั้งวันมองความทุกข์ที่มาเป็นเพื่อนปลอบใจ19.gif20.gif19.gif20.gif19.gif20.gif เนาะ ก็ว่าไปเนาะ 1.gif36.gif
 • แก้วประภัสสร

  3 สิงหาคม 2552 10:46 น. - comment id 1022598

  สุขทุกข์วนเวียนมา
  แก้ปัญหาตั้งจิตมั่น
  มองโลกแง่ดีกัน
  ผู้อื่นนั้นควรหมั่นชม
   
  ท้อแท้แต่อย่าถอย
  ฝึกบ่อยบ่อยค่อยสะสม
  ชำนาญการอารมณ์
  ความตรอมตรมข่มดับพลัน
  
  หลบมุมข่มสติ
  ไม่ผันผลิและหุนหัน
  บันทึกประจำวัน
  วันใดนั้นหดหู่ใจ
  
  นอนหลับและพักผ่อน
  ตื่นมาตอนวันฟ้าใส
  ทุกอย่างที่เป็นไป
  จิตนั้นไซร้กำหนดมัน
  
  หยุดคิดจิตก็คลาย
  ทุกข์สลายกลายสุขสันต์
  ฝึกฝนกันทุกวัน
  ย่อมเห็นอันสว่างใจ
  
  สวัสดียามเช้าค่ะคุณอัลฯ
  36.gif36.gif11.gif
 • somebody

  3 สิงหาคม 2552 10:51 น. - comment id 1022605

  ใช่แล้วค่ะ 
  ไม่มีอะไรยั่งยืน
  ทั้งความสุขและความทุกข์
  ทั้งชีวิตและไม่มีชีวิต
  ทุกสิ่งย่อมมีเกิดขึ้นและจบลงค่ะ
  11.gif36.gif
 • supers

  3 สิงหาคม 2552 12:59 น. - comment id 1022671

  สุขเถิด แม่... 
  พลอยโมทนาหมู่มารอย่ามี..46.gif
 • กิ่งโศก

  3 สิงหาคม 2552 17:13 น. - comment id 1022810

  มาติดตามอ่าน งานสัจธรรมอีกงานหนึ่งครับคุณอัลฯ
  เห็นด้วยหากถือ แบก หนักโดยไม่ได้ประโยชน์อันใด จะถือหรือแบกไว้ทำไมกัน ..
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  3 สิงหาคม 2552 17:48 น. - comment id 1022822

  จริงอย่าง พี่ อัลมิตรา กล่าวมาครับ
  
  ความสุขอยู่ที่ความพอใจ
  
  แต่ในโลกใบนี้ ในปัจจุบัน นั้นยากแท้จะทำไหว น้อยคนนักจะทำได้ หลายคนแพ้พ่าย
  
  จริงๆ ผมพอใจ ณ ตอนนี้ แต่วันหน้า บอกไม่ได้ครับ แต่ผมก็ทำตนและรอบข้างมีความสุขได้ แค่นี้ผมก็พอใจ
 • หนุ่มพิจิตร

  3 สิงหาคม 2552 18:20 น. - comment id 1022833

  29.gif29.gif29.gif
    สุขอื่นเหนือความสงบไม่มี
  36.gif36.gif36.gif
 • ดอกบัว

  3 สิงหาคม 2552 19:22 น. - comment id 1022878

  ด้วยเจตกรุณา 
  โอ้ว่าดำรงศาสน์
  เวหาสไหวพิลาส 
   จิตวาดสุขนิรันดร์
  
   สงัดซ่อนพลัง
  ดุจดั่งพรหมเสกสรรค์
   เงียบงันทุกข์ประจัน
  อย่าผันพลั้งเผลอใจ
  
  แช่มช้อยร้อยครรลอง
  ผุดผ่องชื่นไสว
  ไผทแปรเปลี่ยนไป
  นิ่งในกายเยือกเย็น
  
  สวัสดีค่ะ คุณอัลมิตรา
  
  มีแต่ความสุขค่ะ
  
  
  36.gif46.gif
 • อัลมิตรา

  4 สิงหาคม 2552 07:33 น. - comment id 1023064

  สุขก็อยู่ในใจตน ทุกข์ก็อยู่ในใจตน
  เมื่อคืนฝันประหลาด ฝันว่าได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ ที่ ไม่น่าจะไปเที่ยว
  ตื่นขึ้นมากลางดึก ยังยากที่จะข่มตาหลับต่อ ยังคงรู้สึกตื่นเต้นกับการผจญภัยนั้น
  
  เช้าวันนี้ อารมณ์ดี .. มาทำงานแต่เช้า ในห้องทำงานที่เงียบเชียบ
  เปิดเพลงฟังเบา ๆ "เรือลำน้อย" ของเสือ ธนพล อินธฤทธิ์ แล้วก็ตอบคอมเมนท์ ..
  
  .................................
  
  คุณอรุโณทัย .. ขอบคุณที่ให้กำลังใจเสมอมาค่ะ
  
  คุณเฌอมาลย์ .. อัลมิตราเคยคิดนะ อายุไม่ยืนหรอก สำหรับอัลมิตราน่ะ
  ซึ่งนับวันก็เหมือนกับเดินเข้าหาประตูที่เปิดอ้ารออยู่ .. ก็ได้คิดในบางขณะนะคะ
  แต่ในบางขณะก็เหมือนจะไม่ได้คิด ยังคงเที่ยว เล่น โลดแล่นไปเรื่อย ค่ะ
  
  คุณก่องกิก .. อัลมิตราไม่ได้เป็นแม่ชี น๊า
  
  คุณปรางทิพย์ .. ภาพประกอบที่ได้จากอินเตอร์เน็ตนี้ ทำให้อัลมิตรานั่งจ้องอยู่นานค่ะ
  
  คุณรัมณีย์ .. ถูกต้องแล้ว การเลือกสายทางพุทธศาสนา ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเฉดสีใด ๆ ค่ะ
  
  คุณฤกษ์ .. ไม่เคยเปิดดูเลยแฮะ ที่บ้านอัลมิตราช่องสัญญานใช้รวมกันทั้งตึกน่ะ
  
  คุณอนงค์นาง .. ก็เป็นบางทีค่ะ
  
  ลุงแทน .. ยิ้มคนเดียวทั้งวัน เดี๋ยวเขาจับไปหลังคาแดงนะ
  
  คุณแก้วประภัสสร .. อรุณสวัสดิ์ค่ะ มื้อเช้าวันนี้เป็นสเต็คปลา กับ แอปเปิ้ล
  ตอนนี้กำลังชงธัญญาพืชลูกเดือยอยู่ค่ะ 
  
  คุณsomebody .. อื้อ .. ไม่มีอะไรยั่งยืนจริง ๆ 
  
  คุณsupers .. ถ้ามากล่อมนอนกลางคืน เมื่อคืนอาจไม่ตกใจตื่นกลางคันก็ได้อ่ะ
  
  คุณกิ่งโศก .. ค่ะ แบกไว้ก็หนัก ปล่อยไว้บางทีก็เหมือนไม่เอาสาระอะไร
  บางทียากแยกแยะนะ ทำไม่ถูกเหมือนกัน 
  
  คุณกวีน้อยฯ .. อืมม เพราะว่าใครจะรู้ดีไปกว่าหัวใจของเราเอง
  
  คุณหนุ่มพิจิตร .. เห็นชื่อคุณแล้ว รู้สึกเหมือนยังคิดค้างที่โรงเรียนหนึ่ง
  คุณกระต่ายใต้เงาจันทร์ประสานงานและครูใหญ่ที่นั่นส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์มาให้
  อัลมิตราก็จะต้องเช็คว่า ช่วยเหลืออะไรได้บ้างแล้วล่ะ ขอบคุณนะคะ ที่แวะมาเยือน และทำให้อัลมิตรารู้สึก ค่ะ
  
  คุณดอกบัว .. เช่นกันค่ะ ขอให้มีความสุขมากมายค่ะ
 • คอนพูทน

  4 สิงหาคม 2552 10:31 น. - comment id 1023122

  ค้นพบ..ความจริง..
  สุข..อยู่ที่ใจ..เนาะ
  เถอะคุณ..
  
  สุขอย่าได้สร่าง
  36.gif6.gif7.gif8.gif16.gif
 • อัลมิตรา

  4 สิงหาคม 2552 20:31 น. - comment id 1023290

  คุณคอนพูทน .. :) ค่ะ สุขอย่าได้สร่างเช่นกันค่ะ
 • Daosaddha

  13 สิงหาคม 2552 00:21 น. - comment id 1026374

  ความจริงที่ปรากฎ คือความจริงณบัดนี้
  เป็นเวลาทุกนาที ที่เลื่อนไหลในปัจจุบัน
  
  ผ่านแล้วเป็นอดีต เป็นรอยขีดดุจความฝัน
  ล่วงเลยปีเดือนวัน แล้วเลือนลางจางจากใจ
  
  ไขว่คว้าอนาคต อาจปรากฎหรืออาจไม่
  ดิ้นรนกังวลไป ยิ่งพาให้ไกลความจริง
  
  (โอม... อมิตตพุทธ...)
 • อัลมิตรา

  13 สิงหาคม 2552 21:01 น. - comment id 1026721

  คุณดาวศรัทธา ..
  
  อนาคตยังห่างไกล อาจเป็นไปในบางสิ่ง
  หรือไร้ให้อ้างอิง เดายากยิ่งความเป็นไป
  
  :)
 • Daosaddha

  13 สิงหาคม 2552 23:26 น. - comment id 1026837

  จึงอยู่กับปัจจุบัน สติมั่นไม่หวั่นไหว
  รู้ตัวรู้หัวใจ ละหลงใหลในอารมณ์
  
  ศึกษาสมาธิ ตั้งสติอย่างเหมาะสม
  ปล่อยคลายใจกายข่ม เสมอหวังพลังธรรม
  
  เดินทางสายกลางดี สัมมามีที่หนุนนำ
  ทำคุณบุญคอยค้ำ กรรมดีก่อเพียงพอดี
  
  (.........๐.........)
 • อัลมิตรา

  15 สิงหาคม 2552 16:06 น. - comment id 1027386

  คุณดาวศรัทธา .. :)
  
  
  โยมนิโสมนสิการ หากพิจารณ์ย่อมสุขี
  ปลดเปลื้องในสิ่งมี  พบวิธีด้วยตนเอง
 • Daosaddha

  25 สิงหาคม 2552 20:55 น. - comment id 1031726

  เมื่อพินิจ โยนิโสมนสิการ
  โดยพิจารณ์ตลอดแท้แน่ตรงเผง
  เข้าใจตั้งแต่ต้นผลเลบง
  คล้ายบทเพลงชีวิตลิขิตฅน
  
  เพียงแต่คนผลกรรมนำลิขิต
  เมื่อทำผิดกรรมพาไปหาผล
  สติเตือนเหมือนชิดติดกมล
  ไม่ต้องทนทุกข์ภัยถึงปลายทาง
  
  ปฏิบัติธรรมเถิดประเสริฐสุข
  จิตปลอบปลุกเกลากรองสิ้นหมองหมาง
  โลภโกรธหลงวงวนทนละวาง
  จึงเสริมสร้างสว่างสุขทุกชีวี
  
  (...ทั้งนิ่งทั้งทิ้ง...)