สิ่งที่เหลือและพาไปได้

เรียกผมสมชาย

๐ เมื่อเราเกิดมา
ไม่พาสิ่งใด
เอามาฝากไว้
กับโลกใบนี้
๐ เมื่อเรายังอยู่
เรียนรู้วิถี
หาแต่สิ่งดี
ยึดเป็นของตน
๐ เมื่อเราลาโลก
อย่าโศกกังวล
จงละให้พ้น
สิ่งของนอกกาย
๐ สิ่งที่จะมี
ความดีทั้งหลาย
จงทิ้งเอาไว้
ฝากโลกชื่นชม
๐ เพียงบุญและกรรม
ที่ทำสะสม
ให้เราชื่นชม
ชีวิตภพหน้า.
..........๑๒ กันยายน ๒๕๕๒				
comments powered by Disqus
 • บ้านริมโขง

  12 กันยายน 2552 17:31 น. - comment id 1038099

  เมื่อตายไปมีสิ่งไหนเอาไปด้วย
  ใครมาช่วยบอกล่าวป่าวให้รู้
  มันเหลือไว้แต่ความดีที่เชิดชู
  ในมวลหมู่ ของคนตาย ได้ทำมา
  
  ส่วนบุญกรรมนำไปใช่วัตถุ
  ช่วยบรรลุสุขสร้างทางเสาะหา
  เชื่อว่าบุญหนุนส่งตรงเกิดมา
  กรรมตามหาถ้าหากมีใช้หนี้กรรม1.gif
  
  เข้ามาร่วมส่งผลบุญกรรมกับคนที่พ้นโลกด้วยคนครับ25.gif
 • อินสวน

  12 กันยายน 2552 18:50 น. - comment id 1038118

  ช่วยกันรณรงค์ครับเผื่อโลกนี้จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ36.gif36.gif