โคลง "วาวเดือน"

ปติ ตันขุนทด

***เดือนวาวสกาวแจ่มฟ้า     เต็มดวง
เดือนพี่วาวเดือนสรวง       ผ่องหน้า
เดือนงามเด่นเย็นทรวง      เยือนส่อง
เดือนเลื่อนลาลับฟ้า         พี่กลั้นอาวรณ์
***เดือนเพ็ญเย็นเยี่ยมฟ้า    เพลินชม
เดือนแจ่มจับอารมณ์         พี่ยิ้ม
เดือนจรอยู่ขอบพนม         นภาต่ำ
เดือนเร่ตกอกปิ้ม           ป่วยม้วยมรณา
***เดือนแรมหยุดแต่งแต้ม    เวหา
เดือนค่อยเลือนลับลา        หน่อยน้อย
เดือนดับดั่งชีวา            อับคู่
เดือนอย่าคลาดคลาคล้อย     แห่งห้องเรือนจน
***เดือนมาฆะเปี่ยมพร้อม     พระสงฆ์
เป็นแต่อริยวงศ์            เก่งกล้า
ประชุมเยี่ยมพุทธองค์        เอมอิ่ม
ทรงสั่งสอนโลกหล้า          แต่ล้วนเลิศธรรม
***เดือนวิสาข์ร่ำร้อง         อาลัย
พระสู่นิพพานไกล           แจ่มห้อง
พุทธองค์หนึ่งเดียวใคร       เทียมเท่า
เป็นปู่ครูเทพไท้            กว่าท้าวทุกพรหม				
comments powered by Disqus
 • เพียงพลิ้ว

  30 กันยายน 2552 13:22 น. - comment id 1045354

  อีกไม่กี่วันคงได้ชมเดือนนะคะ
  
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif1.gif
 • อินสวน

  30 กันยายน 2552 17:41 น. - comment id 1045484

  อยากแต่งโคลงเก่งบ้างจังครับ36.gif36.gif
 • รัมณีย์

  30 กันยายน 2552 20:25 น. - comment id 1045567

  4.gif11.gif4.gif
  
  เห็นเดือนนึกถึงวันพระ
  นึกถึงศีลอุโบสถ
  ที่เราปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัย
 • วาวเดือน

  1 ตุลาคม 2552 11:29 น. - comment id 1045787

  โคลงเพราะนะคะ
  แต่ไปยังไงมายังไงกันนี่ ชื่อโคลงถึงมาพ้องเสียงพ้องรูปกับชื่อเราไปได้ 61.gif