แตกต่าง...ไม่แตกแยก

เรียกผมสมชาย

๐ ต่างเหตุ - ต่างผล
ต่างคน - ต่างคิด
ต่างถูก - ต่างผิด
ต่างจิต - ต่างใจ
๐ ต่างจน - ต่างรวย
ต่างบ๊วย - ต่างได้
ต่างเล็ก - ต่างใหญ่
ต่างไป - ต่างมา
๐ ต่างดี - ต่างเลว
ต่างเร็ว - ต่างช้า
ต่างฟัง - ต่างว่า
ต่างด่า - ต่างชม
๐ ต่างยืน - ต่างนั่ง
ต่างตั้ง - ต่างล้ม
ต่างอ้วน - ต่างกลม
ต่างจม - ต่างลอย
๐ แตกต่างจิตใจ
แต่ไม่อาจปล่อย
คนเลวส่วนน้อย
ทำลายชาติไทย.
..........๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒				
comments powered by Disqus
 • ป้าปลา

  10 พฤศจิกายน 2552 21:20 น. - comment id 1062673

  12.gif
  
  ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง
  แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง
  หากคนไทยหันมาฆ่ากันเอง
  จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง...
  12.gif12.gif
 • กิตติกานต์

  10 พฤศจิกายน 2552 21:21 น. - comment id 1062674

  ใช่ค่ะ..แตกต่างได้
  แต่ไม่ควรแตกแยก...36.gif11.gif
 • วิชัย

  10 พฤศจิกายน 2552 22:35 น. - comment id 1062694

  แม้แตกต่างกันบ้างอ้างเหตุผล
  แต่ต่างคนต่างคิดจิตสับสน
  บ้างต่างถูกต่างผิดคิดอับจน
  เพราะต่างจิตต่างใจทำไงดี
  
  
  ก็ต่างจนต่างรวยช่วยไม่ได้
  ใช่ต่างบ๊วยต่างได้โชคสุขขี
  บ้างต่างเล็กต่างใหญ่เลิกข่มที
  อีกต่างไปต่างมาคงยากเจอ
  
  
  จะต่างดีต่างเลวเวรกรรมอ้าง
  ต่างเร็วบ้างต่างช้าอยู่เสมอ
  หากต่างฟังต่างว่าโง่เซอะเซอ
  มาต่างด่าต่างชมหลงเผลอใจ
  
  
  ต่างยืนต่างนั่งมั่งยังทนได้
  แต่ต่างตั้งต่างล้มยั้งไม่ไหว
  ต่างอ้วนต่างกลมระทมใจ
  ถ้าต่างจมต่างลอยอย่าโทษใคร
  
  
  แต่ต่างจิตต่างใจแตกแยกบ้าง
  แต่ไม่อาจปล่อยได้ขาดเหตุผล
  หากคนเลวส่วนน้อยคิดทำตน
  จนทำลายชาติไทยให้ยังเยิน
  
  
  
  ขอส่งบทกลอนมาให้ครับ
 • เรียกผมสมชาย

  11 พฤศจิกายน 2552 09:24 น. - comment id 1062791

  เยี่ยมมากครับคุณวิชัย
 • ธันวันตรี

  11 พฤศจิกายน 2552 11:31 น. - comment id 1062860

  เห็นด้วยกับคุณสมชายครับ
  ความคิดเห็นที่แตกต่าง เป็นแนวทางที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้มีทางเลือกที่หลากหลาย
  
  เหมือนกับเราต้องการเดินทางไปที่ต่างๆ เราก็สามารถไปได้หลายทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทุกทางต่าง มีเหตุมีผล ข้อดีข้อเสียต่างกัน 
  
  ถ้าการเดินทางมีหลายคน หลายความคิด แต่การเดินทาง ต้องได้ข้อสรุปว่า เราจะไปทางไหน
  
  แล้วเราจะหาข้อสรุป ด้วยวิธีการอย่างไรครับ
  
  ูู^ ^
 • โคลอน

  11 พฤศจิกายน 2552 12:31 น. - comment id 1062930

  ต่างคน - ต่างอยู่
  
  ต่างรู้ - ต่างเรียน
  
  ต่างขีด - ต่างเขียน
  
  ต่างเพียร - ต่างดี
  
  ..............................
  
  แม้จะต่างกันบ้าง
  
  แต่ถ้าต่างคนต่างทำความดี
  
  ก็เป็นเรื่องที่ดี ที่เกิดจากความต่าง
 • สยันงา

  11 พฤศจิกายน 2552 12:59 น. - comment id 1062951

  สุดท้าย...ก็ยากจะบอกได้ ความต่างของใครถูก ของใครผิด 
  ถ้า.........เราไม่มีใจเป็นกลางและวิเคราะห์
  ข้อดี ข้อเสีย ให้ถ่องแท้
  
  คงต้องรอ.........ผลที่จะเกิดจากเหตุนั้นๆล่ะมั๊ง
  
  32.gif32.gif32.gif
 • ปติ ตันขุนทด

  11 พฤศจิกายน 2552 16:31 น. - comment id 1063025

  16.gif16.gifต่างแย่งอำนาจ
  ต่างแย่งผลประโยชน์
  ต่างแย่งบริหาร
  ต่างแย่งสภา
  ต่างแย่งตุลาการ
  
  แย่งได้แล้ว ตัวกู  ของกู  มึงอย่า20.gif
 • ฝากฝัน

  11 พฤศจิกายน 2552 21:15 น. - comment id 1063172

  36.gif36.gif36.gif"""
  ต่างมุม ต่างซอง
  ต่างช่อง ต่างแกล
  ต่างหาย ต่างแพ้
  ต่างแย่ ต่างยัน
 • ก่องกิก

  11 พฤศจิกายน 2552 22:07 น. - comment id 1063201

  ถึงจะแตกต่างอย่างไร
  สุดท้ายขอให้เข้ากันได้
  
  เขนคนอ้วนมีแฟนผอม
  เอาสิ่งที่ต่างมารวมกัน จะได้ผลประโยชน์สูงสุด
  
  
  
  11.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif
 • แมวเหลือง

  12 พฤศจิกายน 2552 00:52 น. - comment id 1063241

  ต่างชม-ต่างชอบ
  ต่างนอบ-ต่างนบ
  ต่างเริ่ม-ต่างจบ
  ต่างคบ-ต่างคน
  
  ใช่ครับ คนชั่วย่อมเห็นต่างจากคนดี..อย่างแน่นอน
 • เฌอมาลย์

  12 พฤศจิกายน 2552 12:48 น. - comment id 1063481

  แตกต่าง...ไม่แตกแยก
  
  41.gif41.gif