- = วันพระ = -

วฤก

- = วันพระ = - 

๐ วันพระไหว้พระน้อม........นะโม
สามจบครบมโน................แม่นนั้น
สติตริกลโว-.....................การหว่าน
วัฏฏะเวรต่อหั้น..................เหตุให้กิเลสโหม ฯ

๐ โน้มธรรมนำสู่ห้วง...........หทัย
นำจิตพินิจนัย...................แน่วแผ้ว
ถางทางห่างหนไกล...........เกลือกกิ-.....เลสแล
พุทธะพระสอนแล้ว............เล่ห์พ้นสงสาร ฯ

วฤก : ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

================================
วันนี้วันพระแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๔ ครับ				
comments powered by Disqus