โคลงโลกกะติ๊ด ๒๙: กวีฟังเกรียนก็แกล้งอดทน

เชษฐภัทร วิสัยจร

กวีฟังเกรียนก็แกล้ง...............อดทน
แล้วเก็บความโกรธขน................คัดไว้
แต่งโคลงกาพย์กลอนจน.............พิมพ์ประกวด ชนะนา
ที่ด่าเกรียนได้ใช้...............ช่วยสร้างชื่อเสียง
The poet take every trolls'....................bad words,
Record things they curse.................wisely
To write a poems first......................win awards.
Rebuking trolls back, he.................then could make fame.
comments powered by Disqus