วิสาขบูชารำลึก

พี่ดอกแก้ว


พุทธกาลผ่านผันถึงวันนี้

โพธิธรรมคุ้มชีวีชนทั้งหลาย

ให้ปลดเปลื้องปวงทุกข์จากใจกาย

ชนมากมายประสบสุขนิรันดร์

 

พุทธกาลผ่านพ้นช่วยคนยาก

ให้ขัดเกลาชีวิตจากห้วงโมหันธ์

เข้ามาเป็นพุทธมามกะละโทษทัณฑ์

ปลูกชีวันด้วยสัมมาพาร่มเย็น

 

ย้อนคำนึงถึงพระคุณพระศาสนา

คือเอกอุวิชาพาพ้นเข็ญ

บำบัดทุกข์บำรุงสุขหากคิดเป็น

ทุกบทธรรมมุ่งเน้นประโยชน์งาม

 

เมื่อคำนึงถึงพระคุณพระศาสนา

ยิ่งนึกถึงพระกรุณาที่ล้นหลาม

แห่งองค์พระศาสดาผู้เลิศนาม

สละความสุขตนค้นพบธรรม

 

พุทธศาสนาไม่บีฑาเบียดเบียนใคร

พุทธองค์ทรงสอนไว้หลายฉนำ

ผูกศรัทธาเหตุผลของกลกรรม

เพื่อรู้ธรรมเหตุดีมีปัญญา

 

พุทธศาสนาไม่บีฑาเบียดเบียนใคร

จึงสืบกาลอย่างยิ่งใหญ่ในวิถี

ยี่สิบหกศตวรรษพุทธชยันตี

เฉลิมศรีแห่งชนะพระพุทธชัย

 

เพ็ญวิสาขมาศยาตรเยือนหล้า

กาลสำคัญพุทธศาสนาอีกสมัย

กราบบูชาพระพุทธคุณด้วยหัวใจ

มอบชีวิตเดินตามไปในทางงาม

 

ขออัญเชิญความดีที่สร้างไว้

ร้อยรวมเป็นมาลัยมีชายสาม

บูชาพระตรีคุณอดุลย์ความ

ขอถึงซึ่งทรงพระนามพระพุทธองค์.

comments powered by Disqus