อวดชีวิต

เชษฐภัทร วิสัยจร

ชีวิตเพื่ออวดโอ้........ชีวิต
ความสุขอันสุจริต........จับต้อง
ยุคสมัยสมัครสมานมิตร..........มุมใหม่
อินสะตาแกรมร้อง.......เรตติ้งตามกระแส

แท้ใช้ชีวิตแล้ว........หลากหลาย
ทางเลือกใหม่มากมาย........เมคด้วย
การอวดหนึ่งไลฟ์สไตล์........ทางหนึ่ง
ชอบก็ดูก่อนม้วย............หมดสิ้นชีวา
				
comments powered by Disqus