๏ ..ประโคมย่ำยาม น้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพาน.. ๏ (กลอนห่อโคลงฯ)

กิ่งโศก

   ๏ เสียงประโคมย่ำยามท่ามกำสรวล
สังข์แซ่แตรแห่หวนรัญจวญหาย-
ฆ้องกลองรับเปิงมางกำจรกำจาย
ปี่หงส์ส่งสุดท้าย..เสด็จเทอญ  ๚ะ๛
   ๏ เสียงประโคมย่ำย้ำ.... ยาม"กำสรด"
สังข์เป่า"สำหรับบท"....    ทั่วก้อง
"แตรงอน"ท่อนงอจรด  .... แจมร่วม ขับแล 
"แตรฝรั่ง"ดังร้องต้อง ....   ขับเคล้าผสานผสม ๚ะ
   ๏"พญาโศกลอยลม"ลั่นแล้ว...."ปี่ไฉน"
"กลองชนะ"รัวไหว   ....    จังหวะช้า
"เปิงมาง"ย่างขยับชัย  .... ยอส่ง
สังฆราชสู่ฟ้า   ....           สถิตย์โพ้นถิ่นสวรรค์ ๚ะ
  ๏ "กลองทัดตะโพนฉิ่ง"พร้อม....  ปี่พาทย์วง
"เพลงบทชุดนางหงส์"....  ส่งท้าย
"ระนาดเอกทุ้ม"คง ....      "ฆ้องเล็ก ใหญ่"เเฮ
คลอ"ปี่ชวา"คล้าย  ....   ร่วมเคล้าบทเพลง ๚ะ      
  ๏ เสียงประโคมย่ำย้ำ ....ยามสถิต  
ส่งเสด็จโลกชิต ....         อริยะเจ้า
ศิวโลกดุสิต   ....            สถานทิพย์ พิมานแฮ
ประสกสีกาเฝ้า  ....         ร่วมน้อมส่งเสด็จ สู่พระนิพพานเทอญ  ๚ะ๛
...............................
               ขอถวายความอาลัย
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   ข้าพระพุทธเจ้า นามปากกา "กิ่งโศก"
             ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
comments powered by Disqus