ดูคนดีดูอย่างไร

เชษฐภัทร วิสัยจร

ลักษณะของคนดีมีเจ็ดข้อ
ดูให้พอพิจารณาหาให้เห็น
อาจน้อยบ้างมากบ้างบางประเด็น
ถ้าใครเป็นได้ทุกข้อก็ยิ่งดี

หนึ่งคนรู้คิดเห็นเป็นระบบ
ยิ่งเราคบแล้วอ่านใจให้ถ่วนถี่
จะเห็นเขาเชื่อมคุณค่าหาวิธี
เขาจะชี้ยกเหตุผลคนเข้าใจ

สองเพราะเป็นคนขี้อายหลายความผิด
เขายั้งคิดความเลวเรื่องเหลวไหล
บางทีอยากโกรธเกลียดเบียดเบียนใคร
แต่ก็ไม่ยอมทำฝืนจำทน

เมื่อคิดได้จึงโยงต่อมาข้อสาม
เว้นสิ่งทรามไร้ศักดิ์ศรีเรื่องปี้ป่น
ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์แม้อับจน
กระทำตนในครรลองของคุณธรรม

สี่เป็นผู้ฟังมากจากทุกที่
ฝึกวิธีการอ่านการเรียนร่ำ
ฝึกท่องเที่ยวมากกว่างานการท่องจำ
ให้ลึกล้ำการอ่านคนเกิดผลงาน

ห้ามีความเพียรรู้สู้ชีวิต
ที่ไม่มีก็ผลิตเพียรคิดอ่าน
สร้างจากศูนย์หมั่นฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ
สู้ทนทานไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา

หกเป็นคนที่ดูฝึกรู้สติ
สมาธิแน่วแน่จนแก่กล้า
จึงรอบคอบเป็นนิสัยแต่ไหนมา
รู้ราคาความประมาทเคยพลาดพลั้ง

ได้หกข้อย่อมโยงเน้นเป็นข้อเจ็ด
พันธุ์เมล็ดแห่งปัญญาพาให้หวัง
ปัญญาดีจะโดดเด่นเป็นพลัง
สุข-ทุกข์ ตั้ง ให้เป็นครูรู้วิธี

ลักษณะเด่นเจ็ดข้อพอให้เห็น
ทุกเช้าเย็นลองใคร่ครวญจนถ้วนถี่
คนดีย่อมไม่อวดดื้อและถือดี
ไม่เที่ยวชี้หน้าใครใครว่าไอ้เลว
				
comments powered by Disqus