ความเพียร

เชษฐภัทร วิสัยจร

คนเราล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
คนจะเปลี่ยนก็ทำได้ถ้าใจถึง
คว้าความฝันบนฟ้ามาตราตรึง
ให้ซาบซึ้งสำเร็จได้ด้วยใจเธอ

ถึงความเพียรซื้อความรักใครไม่ได้
แต่ความเพียรจากหัวใจยิ่งใหญ่เสมอ
แม้อาจไม่ได้พบรักอันเลิศเลอ
แต่จะเจอรักยิ่งใหญ่ให้ตัวเอง
				
comments powered by Disqus