สิ่งที่เชื่อ

เชษฐภัทร วิสัยจร

ชื่อมั่นในสิ่งใดเชื่อไปเถิด
ทำแล้วเกิดเป็นผลดีย่อมมีค่า
แต่สมมติผิดคาดพลาดขึ้นมา
ต้องยอมว่าคือจุดเปลี่ยนการเรียนรู้

เคารพใครคิดต่างก็ช่างเขา
ขอเพียงเราแน่ชัดยืนหยัดอยู่
ใจกว้างเปิดมุมมองลองเทียบดู
วางตัวกูก็ต้องวางในบางที

ยุติธรรมชั่วมาก็ว่าชั่ว
โดยไม่กลัวโดนด่าโดนปาหี่
ฝ่ายไหนทำถูกมาต้องว่าดี
อย่าให้มีความลำเอียงเบียงประเด็น

คนจะทำอย่างนี้มีได้ยาก
ใครจะอยากยกนิยามออกความเห็น
ไม่ถูกใจผิดพลั้งตายทั้งเป็น
คล้ายบำเพ็ญตบะไว้ใต้กะลา

ทั้งถูกผิดก็พร้อมจะยอมรับ
คงจะนับเป็นเรื่องใหญ่ให้ศึกษา
สนับสนุนทุกความเชื่อเมื่อเจรจา
ยอมรับว่ามีผิดถูกทุกทุกคน

เชื่อมันในสิ่งใดเชื่อไปเถิด
ทำแล้วเกิดเรืองดีดีย่อมมีผล
หากทำเพราะศรัทธาประชาชน
ใครจะก่นด่าท่านได้ย่อมไม่มี
				
comments powered by Disqus