โคลงโลกกะติ๊ด 39 สามีตีตา

เชษฐภัทร วิสัยจร

หนึ่งผัวท่านอาจใช้..........เหตุผล
ประสาปราชญ์พูดคุยคน.......คิดรู้
สองอาจหมอบกราบจน......เมียฮึก เหิมนา
หงอยหง่อมอย่าคิดสู้..........ต่อล้อต่อเถียง
สามเพียงทะเลาะโต้..........เถียงกัน
ผัวจับขึ้นเตียงพลัน...........พ่อพลิ้ว
สี่หากโกรธพ่อตะบัน.........เตะต่อย เมียเนอ
เลือกเถิดแม่ชี้นิ้ว..............อยากได้แบบไหน
Firstly, a husband,when.............angry,
Will talk reasonably..........................to you.
Next, though pathetic, he...................might yield.
The husband's thus subdued........................by his wife's power.
Thirdly, the husband might.....................use sex.
Quarrels solved, he erects,...............you cum.
A bad husband's the next...................type here.
He'll kick you, quarrelsome,...............you should stay away.
comments powered by Disqus