ปัญญา

Chanya

มีสติเพียงรู้ดูทุกสิ่ง
เพียงประวิงข่มกิเลสที่เข้าหา
ใช่ทำลายหายสิ้นอนิจจา
ต้องปัญญาละสิ้นกิเลสทะลาย.
comments powered by Disqus