ยึดมั่น

Chanya

เมื่อยึดมั่นถือมั่นสำคัญนัก
ยากจะหักละวางสิ่งใดได้
ย่อมเกิดทุกข์หยั่งลึกในจิตใจ
จะหวนไห้ไปใยให้ป่วยการ.
				
comments powered by Disqus