ยังไม่สาย

Chanya

สิ่งดีดีเพียรดูทุกคนรู้
แต่ตรองดูตามกิเลสนั้นง่ายกว่า
จึงหลงในวังวนสังขารา
เมื่อครวญหาพาให้สายเกินไป

แต่ไม่สายถ้ายังมีชีวีอยู่
ปัจจุบันดูปัจจุบันรู้สิ่งไหนไห
เพียรฝึกฝนสิ่งที่ผ่านผ่านแล้วไ
เริ่มต้นใหม่กับปัจจุบันนั่นแหละดี.
				
comments powered by Disqus