เมตตา

Chanya

ความเมตตาพาใจให้ใสสุข
ที่มีทุกข์ก็หมดทุกข์สุขคืนหา
อันน้ำใจไมตรีมีเมตตา
น้ำตารื้นปิติในหทัยนี้.
				
comments powered by Disqus