เส้นทางที่วาดหวัง

Chanya

เส้นทาง ยังยาวไกล 
วาดหวังไว้ คงไปถึง
อย่ามัว แต่คำนึง 
ขอเพียงถึง ซึ่งความเพียร

จะได้พบ กับความงาม 
เช่นสรรสร้าง ศาลาสวย
ได้เสพสิ่ง ที่อำนวย 
และร่ำรวย กับสุขจริง.
				
comments powered by Disqus