ธรรมะที่กลางใจ

Chanya

คนมีธรรม นำใจ ใฝ่สงบ
ย่อมได้พบ สุขแท้ ไม่แปรผัน
ขอเพียงแต่ อย่าทดท้อ จงยึดมั่น
สุขแท้นั้น จะคงอยู่ ที่กลางใจ.
				
comments powered by Disqus