โง่ไปเอง

Chanya

เราสิโง่ อุปทาน ในขันธ์ห้า
เราสิบ้า ในสิ่งลวง ที่ห่วงหวง
เราสิหลง กับโมหะ แสนจะกลวง
ของลวงลวง ชอบยึด ไว้กับใจ. 
				
comments powered by Disqus