คำอธิษฐานของสุนทรภู่ ที่ภูเขาทอง

ปติ ตันขุนทด

ขอเดชะพระเจดีย์คีรีมาศ               บรรจุธาตุที่ตั้งนรังสรรค์
ข้าอุตส่าห์มาเคารพอภิวันท์            เป็นอนันต์อานิสงส์ดำรงกาย
จักเกิดชาติใดใดในมนุษย์              ให้บริสุทธิ์สมจิตดังคิดหมาย
ทั้งทุกข์โศกโรคภัยอย่าใกล้กราย     แสนสบายบริบูรณ์ประยูรวงศ์
ทั้งโลโภโทโสแลโมหะ                 ให้ชนะใจได้อย่าใหลหลง
ขอฟุ้งเฟื้่องเรืองวิชาปัญญายง        ทั้งให้ทรงศีลขันธ์ในสันดาน
อีกสองสิ่งหญิงร้ายและชายชั่ว        อย่าเมามัวหมายรักสมัครสมาน
ขอสมหวังตั้งประโยชน์โพธิญาณ     ตราบนิพพานชาติหน้าให้ถาวร
นิราศภูเขาทอง   ของ   สุนทรภู่
comments powered by Disqus