แด่ดอกไม้แห่งโลกมืด

ประภัสสุทธ

๏ เมื่อโลกบังคับฉัน
กดดันคั้นวิญญาณ
ภายในเหลวแหลกลาญ
มิอาจกล้าหาญหยัดยืน
๏ ราวดอกไม้ในถ้ำ
ไร้แสงกระทำให้ฟื้น
ก้านกิ่งไม่ยั่งยืน
ตื่นโตในความมืดดำ
๏ อยากเติบโตใต้แผ่นฟ้า
ผลิกล้าสง่าค่าล้ำ
โปรดมอบความเป็นธรรม
นำดอกไม้ออกความมืด
comments powered by Disqus