ผู้ป่วยมะเร็งครวญเพลงเศร้า : Cancer Patient's Soliloquy

Prayad

ชีวิตคงสุขสบายหายเปล่าเปลี่ยว
ได้ท่องเที่ยวผินออก-ตก ผกใต้-เหนือ
ได้พานพบสงบอุ่นที่จุนเจือ
ได้หวานเอื้ออมเม็ดเคล็ดกลืนยา
คือโอสถแก้จนช่วยคนยาก
คนหลายหลากสงบสุขทุกหย่อมหญ้า
ได้พบหมอก่อเจตใจเมตตา
ไร้แว่นฝ้ากั้นอุดมนุษยธรรม
หากฉันได้เตียงนอนอันอ่อนนุ่ม
คลายร้อนรุ่มนอนลุกทุกเช้าค่ำ
ลดปวดหลังเอนกายหายระกำ
หลับลึกล้ำใต้สุสาน...นกขานเพลง
Has happiness ever come to my life? 
if I go to North or to South
East or to West, somewhere else
Who brings me solace? 
if there is a bitter capsule or a sweet sugar coated pill
can be swallowed easily
which kills the poverty or give strength to live peacefully.
if there is a doctor kind hearted
without spectacles which covers the humanity.
A bed of a soft mattress to kill the back-ache
I can sleep in a graveyard or a thick forest
listening to the birds and beasts. 
(Nimal Dunuhinga)
comments powered by Disqus
  Prayad