ริษยา

ปติ ตันขุนทด


      ริษยาเขายิ่งให้                ใจขม
เขาล่มลับอับจม                โห่ร้อง
นินทาด่าทับถม                  เขาทั่ว
เรานี่แลจักต้อง                 เร่าร้อนบาปกรรม
comments powered by Disqus