.!!!.

ประภัสสุทธ

“ นาง ” คือปึกแผ่นแน่นกลมเกลียว

“ กลาง ” นั่นเทียวเสมอภาค “ ชี้ ” บอกเสรีอิสระมาก จึ่งชูเชิดฝากแฝงแก่คน

23 / 11 / 57

comments powered by Disqus