โคลงโลกกะติ๊ด 41 สันติ

เชษฐภัทร วิสัยจร

สันติเกิดเพราะได้...............รัฐประหาร
พวกทาสเกิดจากการ..........เลือกตั้ง
ภักดียิ่งอยู่นาน................ยิ่งมั่น คงเนอ
ชาติจะสุขสงบยั้ง........อยู่ด้วยกระบอกปืน

Order is maintained...... by a coup
Slavery occurs through.......election
Loyalty is forced to.........stabilise-
National peace, by guns, ....that's the absolute Truth.
				
comments powered by Disqus