ยังค้นถ้อยคำทำความหมาย

ประภัสสุทธ

เวลา-ลากเลื่อนเตือนชีวิต

คุ้งค่ำย้ำคิดดวงจิตหวน

ชะงักปลักคิดขืนใคร่ครวญ

ซบสุขกำสรวลพรวนวันวาน

โลกยังโลกโศลกเก่า

โลกยังเผาเป่าสังขาร

ทุนยังเหยียบโลกอย่างชื่นบาน

โลกยังประหารความเป็นธรรม

ฉันต้องเติบโตในโลกต่อ

ฟุ้งฝันยังฝ่อใต้เตียงต่ำ

แม้ตื่นมาโบกโลกสีดำ

ยังค้นถ้อยคำทำความหมาย

comments powered by Disqus