ไฮกุ : ความตาย

ประภัสสุทธ

ความตายเหมือนใบไม้

เมื่อมันแก่จะร่วงลงดิน

พ่อฉันก็เหมือนกัน...

comments powered by Disqus