มาเด้อผักปลอดสาร...

ประภัสสุทธ

● ใบเขียวเรียวยอดทอดดอก

ฉ่ำหมอกอิ่มน้ำนวลใส

แมลงแปลงร่างค้างใบ

อิ่มใจใบผักพักนาน

● ยายมีเก็บกำผักกาด

เดินขายตลาดลานบ้าน

คับคั่งลูกค้าละลาน

ขานรับตับผักปลอดภัย

22 / 06 / 60

comments powered by Disqus