เอาใจใส่ดูแลกันแต่วันนี้

ไม้เก็ด

พ่อแม่ลูก เพื่อนพ้อง ญาติน้องพี่
อีกสามี ภรรยาคราอยู่ใกล้
พบพ้องกันวันคืนดูชื่นใจ
ควรจำไว้ในจิตชิดชื่นชู
เอาใจใส่ดูแลกันแต่วันนี้ั
ในวันที่ยังมีชีวิตอยู่
ดีกว่าคร่ำครวญหาน้ำตาพรู
วันที่ผู้หนึ่งได้ตายจากกัน
comments powered by Disqus