ขวัญหาย

ลำน้ำน่าน

ขวัญหาย....
เดียวดายคล้ายเช่นนั้น
โลกทั้งโลกเงียบงัน
หวาดหวั่นวูบไหว..ใดแน่นอน				
comments powered by Disqus