แรงเทียน

windsaint

แรงเทียน
เป็นเปลวเพลิงเริงลุกปลุกไฟโชน
ค่อยค่อยโพลนกระพือระบือโหม
ไฟลามลุกคุกคามไปตามโคม
สู้ไฟโถมถาถั่งมาหลั่งริน
กระแสลมกรรโชกโบกสะบัด
เปลวไฟพัดซัดแรงทุกแห่งถิ่น
เพลิงวะวับวิบวายพับพายพิณ
ยังไม่สิ้นแสงส่องผ่องอำไพ
ใช้ชีวิตให้เป็นเช่นเปลวเทียน
มีแรงเพียรขยันไม่หวั่นไหว
แม้อุปสรรคหนักโถมโหมเข้าใส่
จงสู้ไปไม่ท้อระย่อทน
จงเป็นเทียนเล่มน้อยคอยส่องแสง
แต่มีแรงส่องสว่างแม้กลางฝน
จงเป็นเทียนเล่มเล็กแต่อดทน
จงเป็นคนแข็งแกร่งไม่แพ้ภัย
หากเป็นเทียนจะคอยให้ด้วยไออุ่น
จะเป็นฝนเย็นละมุนให้สดใส
จะคอยส่องเส้นทางระหว่างใจ
ให้เธอไปทุกครั้งดังเช่นเดิม				
comments powered by Disqus