+++ พุดซ้อน +++

วฤก

๏ แพรไหมผืนใหม่ซ้อน..........สอดวาง
เว้นสลับสับผืนขวาง................แผ่ไขว้
พุดซ้อนแผ่แพรกาง................เผยกลีบ
พาดก่ายกลดอกไม้.................ดั่งแม้นแพรไหม ฯ
๏ โชยไกลฉมกรุ่นหั้น............หอมเย็น
นาสิกแนบสูดเป็น..................ปราศร้อน
ลืมทุกขุกลำเค็ญ....................ลาขาด
คล้ายเสพทรัพย์สรวงซ้อน.......ซ่อนร้อนรอนหาย ฯ
๏ ดังฉายพุทธิแจ้ง.................กระจ่างเจต
ทุกข์-สมุทัยสังเกต..................ก่อนแล้ว
กลซ้อนซ่อนกิเลส....................ลวงขุ่น........ไขพ่อ
โดยนิโรธแลมรรคแคล้ว..........หมดข้องทุกข์ขัง ฯ
๏ แม้ยังธรรมะย้อม.................อยู่กมล
เสมือนพุทธซ้อนเสริมผล.........แผ่ป้อง
ปัดทุกขุกเข็ญดล.....................ดาลสุข
สันติสู่ตนข้อง..........................ขุ่นร้อนรุมไฉน ๚๛
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙				
comments powered by Disqus
 • ก่อพงษ์ พงษพรชาญวิชช์

  21 เมษายน 2549 06:36 น. - comment id 572647

  ได้เย็นหัวใจเสมอครับ
  ที่เข้ามาอ่าน
 • ร้อยแปดพันเก้า

  21 เมษายน 2549 10:55 น. - comment id 572684

  1.gif
 • พุด

  21 เมษายน 2549 11:12 น. - comment id 572687

  16.gif36.gif36.gif36.gif
  งามดั่งเดิมและยิ่งเพิ่มงามค่ะ
  ตามกาลเวลาที่เพาะบ่ม
  จากนวลใจ..ใสงาม
  จากค่าคน ผู้คิดดี พูดดี ทำดี
  เสมอมา
  กับ
  บทนี้ที่พุดพลีคารวะค่ะ
  และ...
  ิอยากให้ใครสักคนรจนามอบให้พุด...
  แต่คงไม่มีดอกค่ะ
  
  ด้วยน้ำใจไมตรีที่ยังจดจำรำลึกเสมอมาค่ะ36.gif29.gif
 • ปราณรดี

  21 เมษายน 2549 20:16 น. - comment id 572756

  อุบายธรรมพุทธแท้ ........... แยบคาย
  เผยช่วงแห่งความหมาย .... แก่นแท้
  ธรรมเต็มโลกกระจาย ...... ใครทราบ
  เว้นแต่ผู้ซึ้งแก้ ................. ผลิด้านกลธรรม
  
  นิ่งพอด่ำสมาธิล้ำ ............. เลิศฌาน
  สัมผัสวิปัสสนาญาณ ......... ลึกด้วย
  อริยมัคคสมังคีบาน ......... เบ่งเกิด
  จึงลุทางมิม้วย .................. แจ่มแจ้งนิพพาน 
  
  ซ่อนการกลพุดซ้อน ........ พุทธะ
  ค่อยผลิเผยธรรมะ .......... ที่แท้
  ใช่สิ่งยากเกินปะ - ........... พบยิ่ง
  ใช่ง่ายด้วยข้อแม้ ............ ปกด้วยอวิชชา 55.gif
 • พี่ดอกแก้ว

  24 เมษายน 2549 09:26 น. - comment id 573098

  พุดซ้อนซ่อนกลีบไว้.......ให้งาม 
  เรียงรับระดับตาม...........แก่กล้า 
  เกิดก่อนรับรู้ความ..........แรกจัด 
  เป็นกลีบรองรับหน้า........ดุจพื้นมวลพรรณ 
  
  พุทธแรกเริ่มแยกย้าย.....สายธรรม์ 
  ปวงไตรสิกขาพลัน.........แผ่กว้าง 
  สู่ชนอเนกอนันต์............ลุล่วง 
  ดั่งดอกไม้สล้าง.............บานขึ้นรับแสง 
  
  พุทธเริ่มเติมแต่งแต้ม......ปัญญา 
  ทุกขอริยสัจจา..............เริ่มต้น 
  รู้ซึ้งกลตัณหา...............สร้างเหตุ 
  รู้มรรคสามัคคีพ้น...........สู่ห้วงนิพพาน 
  
  36.gifสวัสดีค่ะคุณหมอวฤก 
  พุดซ้อน..สวยงาม และลึกซึ้งในธรรมยิ่ง 
  ขอบพระคุณมากค่ะ ที่กรุณานำกลอนไปฝากไว้ที่บ้านพี่ดอกแก้วนะคะ