ห่างเหิน

ponpon

แรกรัก..เริ่มเรียนรู้..รสรัก
ควรถนอมฟูมฟัก..ให้แน่นเหนียว
อย่ารีบเร่ง..รุกเร้า..เขาข้างเดียว
คอยแลเหลียวกันบ้าง..อย่าหมางเมิน
ปลูกความรัก..ก้อคล้าย..ปลูกต้นไม้
หมั่นทักทาย..เขาบ้าง..อย่าห่างเหิน
ไม้ขาดน้ำ..ก็เฉาเหี่ยว..ถ้าเที่ยวเพลิน
คนรักเมิน..แม้นเรา..ไม่เฝ้ามอง./ponpo				
comments powered by Disqus