**.. ด้วยไมตรี ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**


 ๑. มิตรภาพเกิดก่อต่อรอยยิ้ม
  คงเอิบอิ่มเอิบอาบจิตวาบหวาม
  มิใช่เพียงหลักลอยร้อยเล่ห์ความ
  แต่ติดตามด้วยพลังด้วยหวังดี..

๒. อาจต่างรุ่น ต่างฝัน ต่างวันวัย
  อาจต่างใฝ่และยังต่างถิ่นที่
  ความแตกต่างใช่ขั้นกั้นทวี
  ซึ่งจิตมีมากค่าเหลืออาทร..

๓. มิตรภาพบรรจงร่างอย่างสร้างสรรค์
   คือเพื่อน"กัล" เรื่อยไปมิถ่ายถอน
   หากพลาดพลั้งโปรดอภัยให้อาวรณ์
   ขอฝากกลอน...ร้อยคำ...ด้วยน้ำใจ...
  
  ( ไม่มีสิ่ง เลิศค่า ราคาใด
   อนุสรณ์...ฝากให้..." ด้วยไมตรี ")
 

 ด้วยความหวังดี
**.. เช่นรวีโชติ ..** ( ก.ประแสร์ ศิษยาพร )
  				
comments powered by Disqus
 • ประทาน

  17 มีนาคม 2553 11:09 น. - comment id 1111808

  ครับมิตรภาพย่อมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสัง
  
  คมครับ...