***ภิษิต***

ปติ ตันขุนทด

ภิษิตทำเยี่ยงนี้   ฉันใด
ยิงฆ่าคนตายไป  ร่วมร้อย
ทุกคนนั่นคนไทย  คิดต่าง
เคยร่วมทุกข์โศกสร้อย  ก่อสร้างไทยมา				
comments powered by Disqus
 • เบื่อ

  30 พฤษภาคม 2553 20:24 น. - comment id 1130688

  ปติ กำลังคลั่ง
  
  แก่แต่ตัว ปัญญาอ่อน
 • เรารักประเทศไทย

  30 พฤษภาคม 2553 21:35 น. - comment id 1130706

  ทุกอย่างจบลงแล้ว ไม่มีอะไรคืนกลับมา
  แม้แต่ศาลาทรงไทย มันคือสัญลักษณ์ของไทยเราใช่หรือไม่ ชีวิตต้องเดินหน้า
  ไม่มีวีรชนคนใดได้จารึกชื่อ สุดท้ายคนที่มีชื่อเสียง และชื่นสุขก็คือคนที่นำวีรชนไป ไม่ต่างจาก 18 ปีที่แล้ว
 • อินสวน

  31 พฤษภาคม 2553 05:57 น. - comment id 1130745

  คุณปติครับ....ผมทราบตครับมันคือความจริงที่โหดร้าย
  เจ็บปวดทรมาน
  สังคมศักดินาและทาส
  คงอยู่กับบ้านนี้เมืองนี้ไปอีกนาน
  เมื่อเลิกทาสไปสิ่งที่เป็นคือทาสที่
  เปลี่ยนเป็นไพร่อยู่ได้รับจ้างได้
  มีอิสระ..แต่ห้ามแสดงความคิดเห็น
  เพราะคือความคิดเห็นของคนโง่
  ไร้การศึกษา...ต่อมาไพร่มีการศึกษา
  มากขึ้นมีความคิดเห็นที่เป็นทิศทาง
  เดียวกันกลายเป็นเสียงส่วนใหญ่
  ศักดินาอามาตย์จึงยอมรับไม่ได้
  ปฏิเสธที่จะนับเสียงเหล่านั้น
  ซึ่งมันคือประชาธิปไตยที่ได้รับ
  พระราชทานมา..จะเรียกว่าพัฒนาการทางการเมืองก็คงใช่..นั่นคือความ
  ล้าหลังกว่าประเทศใดๆ
  นี่คือความคิดส่วนตัวของผม
  ไม่ต้องการคำแนะนำหรือชี้แนะ
  จากใครผมคือผมจะโง่หรือฉลาดก็เป็น
  ตัวผมแต่ผมเป็นเพื่อนได้กับทุกคน